Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni pod warunkiem poinformowania o tej decyzji sklep vitatop.pl. Pomimo braku formalnego wymogu rekomenduje się, aby decyzję o odstąpieniu od umowy przekazać do sklepu w formie pisemnej (e-mail na adres biuro@deadsea.pl lub listem poleconym).

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać zamówiony towar na adres sklepu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Opakowania zamówionych towarów (produkty kosmetyczne) nie mogą być otwarte lub zniszczone. UWAGA: sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów za zaliczeniem pocztowym!

3. Sklep zwróci Klientowi wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z zamówieniem (towar + koszty przesyłki) w ciągu 14 dni, sklep zastrzega sobie jednak prawo do wysłania pieniędzy po otrzymaniu zwrotu towarów.

4. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany na towar zgodny z zamówieniem na koszt Sklepu z zastrzeżeniem, że nowy towar zostanie wysłany do Klienta po otrzymaniu towaru reklamowanego jako niezgodnego z umową.

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji w Sklepie vitatop.pl. Reklamacje należy zgłaszać na adres: biuro@deadsea.pl.