Sklep internetowy vitatop.pl, działający pod adresem www.vitatop.pl , prowadzony jest przez Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000253718, nr NIP 113-261-12-44, z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN ZAKUPÓW

1.Sklep internetowy vitatop.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Dokonywanie zakupów w sklepie vitatop.pl wymaga uprzedniej akceptacji plików cookie przez przeglądartkę Klienta.

3. Zamówienia są przyjmowane na stronie sklepu www.vitatop.pl . Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Klienta interesującego go produktu / produktów, następnie kliknięcie znaku "dodaj do koszyka", wyboru opcji płatności, dostawy, wypełnienia rubryk z danymi osobowymi i teleadresowymi niezbędnymi dla realizacji zamówienia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz ostatecznego potwierdzenia złożenia zamowienia poprzez kliknięcie znaku "zamów".

4. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną e-mail na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

5. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę zamówionych towarów pocztą kurierską. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Klient ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia i tym samym przyjęcia zamówionych towarów, jeśli czas realizacji zamówienia przekroczy 7 dni roboczych. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za zamawiane towary (oraz ewentualnie za przesyłkę), ale odmawia przyjęcia produktów z powodu przekroczenia przez sklep vitatop.pl wyżej określonego terminu 7 dni, sklep zwróci Klientowi całą kwotę przedpłaty obejmującą produkty oraz (jeśli dotyczy) koszt przesyłki.

6. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni pod warunkiem poinformowania o tej decyzji sklep vitatop.pl. Pomimo braku formalnego wymogu rekomenduje się, aby decyzję o odstępieniu od umowy przekazać do sklepu w formie pisemnej (e-mail na adres biuro@deadsea.pl  lub listem poleconym).

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać zamówiony towar na adres sklepu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w kórym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Opakowania zamówionych towarów (produkty kosmetyczne) nie mogą być otwarte lub zniszczone. UWAGA: sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów za zaliczeniem pocztowym!

8. Sklep zwróci Klientowi wszsytkie koszty poniesione przez niego w związku z zamówieniem (towar + koszty przesyłki)  w ciagu 14 dni, sklep zastrzega sobie jednak prawo do wysłania pieniędzy po otrzymaniu zwrotu towarów. 

9. W przypadku, gdy wartość zamówionych przez Klienta produktów w sklepie nie przekracza 200 zł brutto z VAT - koszty przesyłki (dostawy produktów do Klienta pocztą kurierską) ponosi Klient. Zamówienia na kwotę 200 zł brutto z VAT i więcej - przesyłane są na koszt sklepu.

10. Klient dokonuje zapłaty przy odbiorze (przesyłka pobraniowa) lub przedpłaca zamówienie na rachunek wskazany w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku wyboru opcji "przedpłata na rachunek bankowy" sklep oczekuje na wpłatę / przelew 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone po tym terminie pieniądze będą automatycznie zwracane Klientowi na rachunek bankowy, z którego wpłynęły na konto sklepu vitatop.pl. W przypadku przekazu pocztowego lub wpłaty bankowej - pieniądze będą zwracane przekazem na adres Klienta. 

11. Sklep vitatop.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na jego stronie produkty były stale dostępne w ofercie. Gdby zdarzyło się jednak, że Klient zamowił produkt, którego sklep nie posiada aktualnie na stanie, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może zdecydować się na oczekiwanie na towar do momentu aż będzie dostępny w magazynie, lub może zdecydować się na odstąpienie od całości lub części zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia, gdy została już dokonana przedpłata na rachunek bankowy sklepu za zamówione towary, Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę dotyczącą złożonego zamówienia, lub jej część w zależności, czy Klient zdecydował się odstąpić od całego zamowienia, czy od jego części.  

12. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany na towar zgodny z zamowieniem na koszt Sklepu z zastrzeżeniem, że nowy towar zostanie wysłany do Klienta po otrzymaniu towaru reklamowanego jako niezgodnego z umową.

13. Reklamacje rozpatrywane są w ciagu 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji w Sklepie vitatop.pl. Reklamacje należy zgłaszać na adres: biuro@deadsea.pl 

14. Do ogłaszanych na stronie Sklepu akcji sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczone są ściśle określone i ograniczone ilości towarów, zaś realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień i trwa do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży lub upływu daty promocji. Brak towaru promocyjnego po wyczerpaniu puli produktow objętych promocją nie może byc podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego względem Sklepu. 

15. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. 

16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest po opłaceniu towarów przez Klienta i zaksięgowaniu środkow na koncie Sklepu. Faktura będzie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.

17. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Wszystkie ceny końcowe zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, wycofywania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego ogłaszania takiego zamiaru. 

18.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem, który prowadzony jest przez firmę Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w oparciu o prawo polskie i w języku polskim. Zawarcie umowy z Klientem potwierdza wystawiona faktura VAT. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o. w Warszawie.